USPOSABLJANJE UPORABE DMR

Foto: Mijo S51KQ

V zadnjih letih se v radioamaterstvu vse pogosteje pojavlja tudi digitalni način dela – DMR, kar je seveda pogojeno s povečevanjem števila radioamaterjev, ki imajo ustrezne radijske postaje in na drugi strani z večanjem števila repetitorjev, ki omogočajo takšen način dela.
Prednosti v primerjavi z analognim načinom dela, npr. FM, je več, seveda so tudi slabosti. Ta način dela se uporablja tudi v sistemu ARON oziroma aktivnostih radioamaterjev v primerih nevarnosti in nesreč.

Ker v našem društvu skrbimo za usposabljanje članov enote za zveze civilne zaščite MO Celje, smo na Špici v Celju ob sotočju reke Savinje in Koprivnice izvedli usposabljanje. K usposabljanju smo povabili tudi vse druge zainteresirane radioamaterje.

Foto: Mijo S51KQ

Na naše zadovoljstvo se nas je zbralo kar lepo število.

Foto: Mijo S51KQ

Moderator usposabljanja Drago Vornšek S52F je na kratko predstavil Radio klub Celje S53EOP, namen in vsebino  usposabljanja ter izvajalce Andreja Karnerja S59KA, Mija Kovačeviča S51KQ in Janka Franetiča S56AF.

Foto: Mijo S51KQ

Andrej S59KA se je pri razlagi, osredotočil na splošne značilnosti digitalnega načina dela, na prednosti oziroma slabosti in pravila uporabe.

Foto: Mijo S51KQ
Foto: Mijo S51KQ

Ja, ni kaj! Kako zavzeto spremljajo.
Mijo S51KQ je podrobneje primerjal analogni in digitalni način dela.

Načrtujemo in upamo, da bodo v prihodnosti vsi člani enote za zveze imeli enake in sodobne radijske postaje Anytone. Prve tri so prejeli prav na usposabljanju. In kakšne so?

Kakšne so, je bil tudi izziv Mijotu, da je opravil podrobne tehnični meritve sprejemnika.

Ja, bil je  presenečen, bistveno bolje, kakor je pričakoval.

Janko S56AFJ je predstavil aktualna dogajanja v zvezi z aktivnostmi radioamaterjev za primere nesreč in nevarnosti.

Predstavil je regijsko organiziranost ARON in nekatere izkušnje iz vaj.

In še skupinski posnetek udeležencev (arhiv Drago S52F): Dušan S51PU, Drago S52F, Andrej S59KA, Mijo S51KQ, Zvone S51TP, Marko S50KR, Srečko S51KS, Aleš S56SHA, Rado S58R, Janko S56AFJ, Matej S52MM, Teodor S53TG, Vojko S52TG, Štefan S51L, Alojz S 56PL, Jurij S56JK, Rafael S50SR, Aleš S59RA, Miha S58SMS, Bojan S56KBS.

Zapisal: Drago S52F