SKED EOP, preverjanje VHF, UHF in DMR zvez

Ponedeljek, 2.oktober 2023 ob 21. Uri

Frekvenca:
VHF 145.525 MHz (kanal V42),
UHF repetitor rx 438.950 tx 431.350 MHz.

Upravna postaja: Drago Vornšek, S52F

Sodelujoči:
VHF: Rado S58R, Aleš S56SHA, Andrej S59KA, Teodor S53TG, Matej S52MM, Dušan S51PU, Danilo S56GD
UHF: Rado S58R, Aleš S56SHA, Andrej S59KA, Teodor S53TG, Matej S52MM, Dušan S51PU V vaji sodeluje 8 radijskih postaj.

Slišnost:
Upravna postaja je na frekvenci 145.525 sprejemala vse zelo dobro. Med več sodelujoćimi medsebojne slišnosti ni bilo ali pa je bila zelo slaba na meji razumljivosti. To je bilo predvsem pri sodelujočih, ki so uporabljali antene ročnih postaj. Lokacija postaje S56SHA je bila Zabukovica, S53TG je bil mobil na različnih mestih.
Na  UHF repetitorju je bila slišnost in razumljivost  med vsemi zelo dobra.

Informacije:
Upravna postaja posreduje informacijo, da bo 15.10. v prostorih ETRE Celje v Bukovžlaku v dopoldanskem času med 10. In 14. uro. srečanje radioamaterjev. Hkrati se bodo predstavljali tudi nekateri ponudniki radijske opreme, možnost bo izmenjave ali prodaje rabljene opreme.

Dogovorimo se, da se v četrtek, dne 12.10. zainteresirani ob 19. uri srečamo na Špici v Celju, kjer se bomo pogovarjali o odprtih vprašanjih glede DMR, postajah AnyTone in drugo.

Drago S52F seznani, da je v česu neurja prišlo na klubski lokaciji do poškodbe Yagi antene za VHF. Anteno je bilo potrebno demontirati, narediti nov žalilni element, jo uglaševati in ponovno namestiti. Prvi testi so pokazali, da deluje dobro.

V teh dneh sta aktivni dve zanimivi DX-ekspediciji T22T – Tuvalu in Samoa 5W0LM. Član je tudi slovenski radioamater S50B.

Andrej S59KA opozori na previdnost pri morebitni nabavi ročnega mikrofona za postaje AnyTone, saj lahko prihaja do neželjenega bruma. Priporoča nabavo že preizkušenih.

Zaključek: Ob 22.10 uri

Zabeležil: Drago Vornšek S52F