SKED EOP, preverjanje VHF, UHF in DMR zvez

Ponedeljek, 6. november 2023 ob 20. Uri

Frekvenca:
VHF 145.525 MHz (kanal V42),
UHF repetitor rx 438.950 tx 431.350 MHz.

Upravna postaja: Drago Vornšek, S52F

Sodelujoči:
VHF: Rado S58R, Aleš S56SHA, Andrej S59KA, Teodor S53TG, Matej S52MM, Urban S57NUP, Marko S50KR, Zvone S51TP.
UHF: Rado S58R, Aleš S56SHA, Andrej S59KA, Teodor S53TF, Matej S52MM, Urban S57NUP, Marko S50KR. V vaji sodeluje 9 radijskih postaj.

Slišnost:
Upravna postaja je na frekvenci 145.525 sprejemala vse v zelo dobro razen postaje S56SHA, katere signal je nihal pri uporabi palične antene, ob uporabi zunanje pa je bil signal odličen. Med sodelujoćimi je bila medsebojna slišnost dobra. Signal se je spreminjal pri postaji S50KR odvisno od antene, medtem ko je bila slišnost na UHF celjskem repetitorju med vsemi odlična.

Informacije:

  • Upravna postaja posreduje informacijo, da je 1. novembra potekalo tekmovanje (Silent Key Memorial) v spomin na radioamaterje, ki jih ni več med nami. Iz radio kluba so sedolovale postaje S58R, S52F, S51PU, S55Z, DM7AA.
  • Nadalje posreduje informacijo, da je v soboto potekalo tudi usposabljanje ARON na Igu v centru Civilne zaščite, katerega so se udeležili trije pripadniki naše enote za zveze – Rado S58R, Teodor S53TG in Urban S57NUP. Preko zooma pa je spremljal tudi Marko S50KR.
  • Rado S58R v strnjeni obliki predstavi vsebino usposabljanja. Bilo je okoli 120 udeležencev. Med drugim je bila tema o baterijah, ki bi jih uporabljale ARON ekipe in tudi posamezniki. Svoje izkušnje iz časa poplav je predstavila ekipa iz Mozirja. Oceni, da je bilo usposabljanje koristno. Več bo navedeno v pisni informaciji, ki jo pripravi. Tudi Teodor S53TG poda še nekaj informacij glede baterij in na kratko predstavi ARON aktivnosti in način organiziranja radioamaterjev iz BIH ter Hrvaške.
  • Teodor S53TG še seznani, da so odpravljene posledice neurij na antenah. Nazadnje je bila obnovljena dipol antena za 160M, kar sta opravila Drago in Matej.
  • Upravna postaja opozori, da je v tem času aktivnih kar nekaj zanimivih ekspedicij in nadalje, da so možne zveze z njimi tudi na višjih KV frekcencah, npr. 24 in 28 Mhz.
  • Ob koncu vaje se dogovorimo, da organiziramo še eno srečanje na Špici v Celju, kamor povabimo člane društva, pripadnike enote za zveze in udeležence “celjskega.čveka” – udeležencev tedenskega skeda ob torkih na celjskem repetitorju. Nadaljne aktivnosti v zvezi s tem opravita Andrej S59KA in Drago S52F.

Zaključek: Ob 21.30 uri

Zabeležil: Drago Vornšek S52F