Objava prispevkov

Vsi, ki želite objaviti prispevek na naši strani, pa nimate direktnega dostopa, ga posredujte na email: s52p@qrp.si, lahko pa tudi na klubski email info@qrp.si ali info@rkcelje.si

V kolikor članek spada v naše delo in objave ter nima spornih vsebin ga bomo objavili na spletni strani kluba, ne glede ali je od članov kluba ali nečlanov, saj je naše delo javno.
Odločitev administratorja o objavi je dokončna.

Administrator S52P