SKED EOP, preverjanje VHF, UHF in DMR zvez

Ponedeljek, 1. januar 2024 ob 20. Uri

Frekvenca:
VHF 145.525 MHz (kanal V42),
UHF repetitor rx 438.950 tx 431.350 MHz.

Upravna postaja: Andrej Karner S59KA, Drago Vornšek, S52F

Sodelujoči:
VHF: Srečko S51KS, Urban S57NUP, Marko S50KR, Teodor S53TG, Matej S52MM, Aleš S56SHA, Miran S57MSA, Vojko S57EN, Jože S50SL, Tone S57ADZ, Bogo S56PB, Gregor S57LE, Darko S55DD, Alojz S56PL, Franc S53EFI, Rado S58R.

UHF: Andrej S59KA, Srečko S51KS, Urban S57NUP, Teodor S53TG, Matej S52MM, Aleš S56SHA, Miran S57MSA, Rado S58R.  
V vaji sodeluje 18 radijskih postaj.

Slišnost:
Z vajo kot upravna postaja prične Andrej S59KA. Kmalu se mu pokvari napajalnik, zato nadaljuje kot upravna postaja Drago S52F. Upravna postaja je na frekvenci 145.300 sprejemala vse zelo dobro. Dobra je bila slišnost tudi s postajo S57LE iz Blagovice, S56PB iz Dola pri Hrastniku in S53EFI iz Kranja.

Med sodelujočimi je bila v večini medsebojna slišnost dobra. Matej S52MM večine postaj ni slišal. Med vajo se ob 21. uri preselimo na kanal V24 (145.300), kjer je prav tako slišnost med postajami dobra.

Informacije:

  • Upravna postaja poda informacije o poteku in izkušnjah vaje ARON, ki je bila izvedena v nedeljo 10.12.2023 v dopoldanskem času. V času vaje se je prvič dogodilo, da nismo mogli zagnatI agregata za napajanje, zato je upravna postaja uporabila le ročne radijslke postaje AnyTone s priklopom na zunanjo anteno. Kot primerna je se pokazala frekvenca 145.300, ki ostane kot osnovna frekvenca enote za zveze.
  • V prihajajočem vikendu bo tekmovanje PMC (mest glasnikov miru), v katerem bo sodelovalo več naših članov.
  • Zaželimo si srečno in uspešno leto 2024.

Zaključek ob 21.24

Zabeležil: Drago Vornšek S52F