SKED EOP, preverjanje VHF, UHF in DMR zvez

Ponedeljek, 5. februar 2024 ob 20. uri.

Frekvenca:
VHF 145.525 MHz (kanal V42),
UHF repetitor RX 438.950 TX 431.350 MHz.

Upravna postaja:
Drago Vornšek, S52F.

Sodelujoči:
VHF: Teodor S53TG, Aleš S56SHA, Matej S52MM, Dušan S51PU, Rado S58R, Marko S50KR, Ivan S56RKW, Srečko S51KS, Andrej S59KA
UHF: Teodor S53TG, Aleš S56SHA, Matej S52MM, Dušan S51PU, Rado S58R, Srečko S51KS in Andrej S59KA.
Na skedu sodeluje 10 radijskih postaj.

Slišnost:
Upravna postaja je na frekvenci 145.300 sprejemala vse zelo dobro. Večina postaj (S53TG, S56SHA, S52MM, S58R, S50KR, S51KS) je uporabljala ročne postaje AnyTone. Vsi so upravno postajo sprejemali prav tako zelo dobro, medtem ko med več sodelujočimi medsebojne slišnosti ni bilo ali je bila komaj razumljiva.
Med vajo se preselimo na celjski repetitor na kanal V24 (145.300). Preko tega je bila slišnost med vsemi zelo dobra.

Informacije:

  • Prejšnja vaja je bila 1.1.2024. Sodelovalo je kar 18 postaj.
  • V januarju je potekalo mednarodno tekmovanje PMC (mesta glasniki miru). Po neuradnih podatkih smo dosegli odlične uvrstitve: Goran S52P (DM7AA) 1. mesto v kategoriji QRP, Teodor S53TG 2. mesto mala moč, Drago S52F 1. mesto velika moč.
  • V tekmovanju CQ WW CW 160m je tekmoval Goran in dosegel odličen rezultat. Nekaj zvez smo naredili pod znaki S52C, S53EOP, S52F, S50X
  • Ves januar je poteklao tekmovanje na kratkem valu v vseh načinih dela za osvojitev World Wide Award. Določeni pozivni znaki, ki so imeli v večini sufiks WWA, so prinašali za zveze določeno število točk (2 točki DIGI, 5 za SSB in 10 za CW). V Sloveniji smo imeli pozivni znak S50WWA. Ta znak so uporabljali le tsti, ki so imeli status aktivatorja. Teh je bilo pri nas 9, skupaj na svetu pa 787. Vsi aktivatorji, ko so delali zveze ne glede iz katere države in lokacije, so bili povezani on line v skupno bazo. V trenutku, ko je bila zveza opravljena, je korespodent že videl, da je vnešena v skupni log. Pri nas je za koordinacijo uporabe znaka skrbel Radio TV klub Murska Sobota.

    Iz našega društva sta bila dva aktivatorja, S53TG in S52F. Ko se je pojavil na frekvenci kateri od pozivnih znakov, ki so veljali za WWA, se je trlo postaj. Vsa pohvala gre italijanskim  in nekaterim drugim radioamaterjem, ki so pripravili izjemno programsko opremo. Delovala je zanesljivo in omogočila hiter prenos podatkov.
  • SK SLAVC S57DX: 4.2. se je poslovil Slavc. Izjemen radioamater, ki je sodeloval v številnih mednarodnih tekmovanjih in dosegal v svoji kategoriji najvišje uvrstitve. Bil je tudi udeleženec raznih ekspedicij, npr. v Dubaju, kjer je delal skupaj z našim pokojnim članom Darkom S58Q pod znakom A61AJ, dalj časa je delal iz Sudana. Med nami je cenjen kot strokovnjak, ki je pomagal številnim. Je med zaslužnimi za postavitev radioamaterske postojanke nad Vrhniko in vzdrževanjem antenskega sistema. Od tam je bil aktiven zelo pogosto, saj je hotel narediti preko milijon zvez. Vekrat se je udeležil tudi srečanj našega druzštva, nazadnje lansko leto. Naj počiva v miru
  • Andrej S59KA seznani, da so ponovno postavili in aktivirali celjski DMR repetitor.

Zaključek ob 21.02.

Zabeležil: Drago Vornšek S52F