Članarina

ZRS prispevek
– 40 EUR za redne člane
– 20 EUR za družinske člane
– 20 EUR za operaterje invalide
– 20 EUR za mlade člane (do dopolnjenega 18. leta starosti)
+
članarina v radioklubu Celje
– 20 EUR za redne člane

ZRS položnic ne pošilja, članarino za ZRS nakažete na matični radioklub, ki jo prenakaže ZRS, najkasneje do 15 februarja.

Kako se pravilno izpolni UPN.
Koda namena: COST
Namen plačila: leto + (znak ali priimek)
BIC banke prejemnika: HDELSI22
Znesek : 20, 40 ali 60€
IBAN: SI56 6100 0001 6053 847
REFERENCA: pusti prazno ali 00 in datum plačila
Prejemnik,ime in naslov:
Radioklub Celje
Šentjungert 31
3201 Šmartno v Rožni dolini

Opozarjamo vse člane, da neplačniki ZRS prispevka, ne bodo mogli uporabljati QSL biroja.
Kdor nima plačane članarine za tekoče leto, ne more glasovati na občnem zboru radiokluba.