Kodeks Aron, pravila vedenja in delovanja radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih

Radioamaterji s svojim delom prispevajo v svojo skupnost in svet na več načinov.

Po rojstvu radijske komunikacije v začetku 20. stoletja so bili radioamaterji več desetletij na vodilnem robu tehnološkega razvoja. Mnoge današnje tehnologije radijskih komunikacij, so prvič razvili ali uporabili prav radioamaterji. Še danes, ko je radijska komunikacija bolj zrela tehnologija, radioamaterji še vedno premikajo meje znanosti, tako glede njene strojne in programske prvine kot tudi na področju raziskovanja razširjanja radijskega spektra.

Zanimanje za amaterski radio je več tisoč ljudem omogočilo, da spremljajo nadgrajevanje kariere v sektorju visoke tehnologije. Amaterski radio prispeva k nacionalni bazi znanja in s tem k gospodarski blaginji države.

V nujnih primerih ali pri nesrečah večjih razmer, imajo radioamaterji dolgo tradicijo pomoči svojim skupnostim.
To storijo z zagotavljanjem močnih, decentraliziranih sistemov, ki zagotavljajo osnovno omrežje, ki je potrebno za pokrivanje storitev, ki so v izrednih primerih za javnost bistvene.
Prav tako lahko zagotovijo povezave med uporabniki različnih radijskih sistemov, ki običajno ne delujejo skupaj.

Amaterski radio v tem podpirajo priporočila ITU, ki spodbujajo amatersko službo in uprave v vsaki državi, da razvijejo in podpirajo radioamaterje pri zagotavljanju te storitve.
Po drugi strani IARU spodbuja izmenjavo informacij med skupinami za obveščanje v nujnih primerih in prav tako namenja območja v spektru, kamor naj bi se usmeril promet v nujnih primerih.

Vsaka država je drugačna, nekatere se lahko zelo pogosto srečujejo z naravnimi nesrečami ali izrednimi razmerami, druge pa se lahko zdijo “varne”.
Tveganja se sicer spreminjajo, če želimo, da bodo vse skupine usposobljene, lahko izvajajo vaje v povezavi z lokalnimi službami za nujne primere.
V te namene služi radioamatersko omrežje ARON, ki se v sodelovanju z Civilno zaščito formira in uporabi predvsem v razmerah, ko ostale komunikacijske službe, ne zagotavljajo več osnovnih, javno pomembnih komunikacij.

Kodeks ARON določa pravila vedenja in delovanja radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih, ki so elementarne nesreče (poplave, požari, plazovi, potresi, viharji,…), večje ekološke nesreče ali nevarnosti (onesnaževanje ali ogrožanje okolja), prometne in druge nesreče in nevarnosti večjih razsežnosti. Namen in cilj delovanja radioamaterjev po tem kodeksu je nudenje pomoči pri zaščiti in reševanju človeških življenj in materialnih dobrin. Delovanje radioamaterjev temelji na humanitarnih, patriotskih in prostovoljnih osnovah v skladu s statutom in normami ter principi mednarodne radioamaterske zveze (IARU; International Amateur Radio Union).

Vsak radioamater ima pravico aktivirati ARON omrežje, če oceni, da je nesreča ali nevarnost takšnega obsega, da zahteva takojšnje aktiviranje amaterskega radijskega omrežja. Radioamaterji imajo tudi posebno vlogo ob izpadu drugih načinov telekomunikacije.