Organi kluba

Predsednik:
Goran Krajcar, S52P DM7AA
email: s52p@qrp.si
mob.: 00 386 41 210 286

Tajnik:
Drago Vornšek, S52F
email: drago.vornsek@siol.net
mob.: 041 472 500

UO radiokluba 2021 – 2024
Goran Krajcar, S52P – predsednik
Drago Vornšek, S52F – tajnik
Igor Gomze, S51O – član
Vojko Bjelčevič, S52TG – član
Rado Križanec, S58R – član